امروز: پنجشنبه 1397/07/26

بنزوئین

بنزوئین بنزوئین، روغنی است که از درخت اصطرک بنزوئین استخراج می شود. این روغن در واکنش به آسیب های عمدی به این درخت ترشح می شود. از بنزوئین در صنعت عطرسازی، غذاسازی،  طعم دهنده ها بسیار استفاده می شود و همچنین خواص دارویی آن نیز باعث شده تا در داروهای ضد بارداری و غیره از بنزوئین استفاده شود.
بنزوئین خاصیت فیکساتیو و تثبیت کنندگی دارد و عطر دلپذیری مانند وانیل از خود به جای می گذارد. به همین دلیل از رایحه آن در عطرها، به ویژه عطرهای آسیایی و خاورمیانه ای به  وفور استفاده می شود.
تاریخ درج: 1393/08/01
جستجوی محصول

جستجوی محصول بر اساس

برنـــــد:
نام عطــر:
رایحه اصلی:
رایحه فرعی:
جنسیت: